Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania – „Pasívna infraštruktúra na letisku Bratislava – 3. etapa" - k. ú. Trnávka, Vrakuňa, Most pri Bratislave a Farná

Zverejnené: 13.01.2020 – 29.01.2020
Značka: Číslo: 5138/2020/ŠSÚ-3
Popis: Deň doručenia: 28.01.2020