Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Kolaudačné rozhodnutie - povoľuje užívanie - „Nadstavba 8 bytových jednotiek, Miletičová 72, Bratislava" - k.ú. Nivy

Zverejnené: 10.01.2020 – 28.01.2020
Značka: SÚ/CS 14967/2019/5/KIL-227
Popis: Deň doručenia: 27.01.2020