Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o možnosti vyjadriť sa k novým podkladom rozhodnutia - „nebytový priestor č. 1" - na prízemí bytového domu Karadžičova 6, k. ú. Nivy v Bratislave - zmena dokončenej stavby

Zverejnené: 10.01.2020 – 28.01.2020
Značka: SÚ/CS 249/2020/1/MSU
Popis: Deň doručenia: 27.01.2020