Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Bývanie Trnávka, Bratislava, Ivanská cesta - k. ú. Trnávka

Zverejnené: 8.01.2020 –
Značka: SÚ/CS 16365/2019/8/MAM-237
Popis: do doby nadobudnutia právoplatnosti
Prílohy: