Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti - „Námestie a podzemné garáže pre pradiareň BCT" - Areál „Cvernovky", Páričkova - Svätoplukova - Košická ul. v Bratislave - k. ú. Nivy

Zverejnené: 19.12.2019 –
Značka: SÚ/CS 19465/2019/2/KIL
Popis: do doby právoplatného ukončenia stavebného konania
Prílohy: