Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - povoľuje užívať - „Obytný súbor Jarabiny, Mlynské Nivy, Bratislava - I. etapa" - územie ohraničené Jarabinkovou ulicou a ulicou Mlynské Nivy v Bratislave - k. ú. Nivy

Zverejnené: 19.12.2019 –
Značka: SÚ/CS 3456/2019/25/MER-235
Popis: do doby nadobudnutia právoplatnosti
Prílohy: