Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Informácia o začatí stavebného konania stavby ,,Bývanie Trnávka, Bratislava, Ivanská cesta" - Bývanie Trnávka, Bratislava, Ivanská cesta v Bratislave - k. ú Trnávka

Zverejnené: 16.12.2019 –
Značka: SÚ/CS 18837/2019/2/MAM
Popis: do doby právoplatného ukončenia stavebného konania
Prílohy: