Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverejnenie informácie o podaní návrhu - ,,Polyfunkčný komplex Klingerka-Bratislava"- zverejňuje kópiu návrhu na vydanie zmeny územného rozhodnutia

Zverejnené: 12.12.2019 –
Značka: SÚ/CS 16653/2019/6/KIL
Popis: do doby právoplatného ukončenia zmeny územného rozhodnutia
Prílohy: