Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta, Záhradnícka a Miletičová v Bratislave - k. ú. Nivy

Zverejnené: 9.12.2019 –
Značka: SÚ/CS 3526/2019/17/ZST/MER-209
Popis: do doby nadobudnutia právoplatnosti
Prílohy: