Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Informácia o začatí kolaudačného konania - ,,BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy - Hraničná ul., Bratislava - II. ETAPA" - SO 800b/SO 206 Sadové úpravy pre objekt SO 206 - k. ú. Nivy

Zverejnené: 5.12.2019 –
Značka: SU/CS 18865/2019/3/KIL
Popis: do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania
Prílohy: