Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - ustanovuje opatrovníka - Ing. Martin Guldan, PhD., - ,,Nadstavba bytového domu Bazová 7"- k. ú. Nivy, Bratislava

Zverejnené: 3.12.2019 – 19.12.2019
Značka: SÚ/CS 18661/2019/2/MAM
Popis: Deň doručenia: 18.12.2019