Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Obnova bytového domu Trebišovská 15-21 - Výmena výťahov s vytvorením novej výťahovej stanice - Trebišovská ulica 15, 17, 19, 21 v Bratislave - k. ú. Ružinov

Zverejnené: 3.12.2019 – 19.12.2019
Značka: SÚ/CS 17999/2019/2/LBR
Popis: Deň doručenia: 18.12.2019