Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby - ,,Administratívna budova"- Jarabinková 4, Bratislava, k. ú. Nivy

Zverejnené: 3.12.2019 – 19.12.2019
Značka: SÚ/CS 16523/2019/3/LBR-26
Popis: Deň doručenia: 18.12.2019