Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - ,,Polyfunkčný dom Kvačalova ulica, Bratislava"- SO 07 Prípojka elektro NN - k. ú. Nivy

Zverejnené: 2.12.2019 – 18.12.2019
Značka: SU/CS 18666/2019/2/KIL
Popis: Deň doručenia: 17.12.2019