Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - zmena integrovaného povolenia - ,,Výhrevňa juh"- Vlčie hrdlo, Bratislava - ,,Plynofikácia HK1 vo Výhrevni juh"

Zverejnené: 2.12.2019 – 18.12.2019
Značka: 7922/37/2019-39167/2019/370680105/Z7-SP
Popis: Deň doručenia: 17.12.2019