Úradná tabuľa

Sekcia: Zámery, verejné súťaže a dražby

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

Zverejnené: 2.12.2019 – 10.01.2020
Značka: 405EX 246/18-86, 28Ek/1282/2018