Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - povoľuje užívať - ,,Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor IV. etapa"- Bajkalská ulica v Bratislave, oblasť Nové Pálenisko, k. ú. Nivy - novostavba

Zverejnené: 27.11.2019 –
Značka: SÚ/CS 13815/2019/15/MER-128
Popis: do doby nadobudnutia právoplatnosti
Prílohy: