Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o spojení územného konania so stavebným konaním a začatí stavebného konania - ,,záhradná chata" - Mokráň Záhon, Studený dolec v k. ú. Trnávka v Bratislave - prestavba záhradnej chaty - rekreácia

Zverejnené: 19.11.2019 – 5.12.2019
Značka: SÚ/CS 11200/2019/10/ZSO
Popis: Deň doručenia: 04.12.2019