Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania - Polyfunkčný areál Prievozská - Nové Apollo - Prievozská ulica, ulica Mlynské Nivy a Turčianska ulica v Bratislave - k. ú. Nivy - novostavba

Zverejnené: 19.11.2019 – 5.12.2019
Značka: SÚ/CS 17621/2019/9/MER
Popis: Deň doručenia: 04.12.2019