Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Bytový dom - ,,Stavebné úpravy bytu"- č. B901-B/b, Trnavská cesta 74E4 - k. ú. Ružinov

Zverejnené: 18.11.2019 – 4.12.2019
Značka: SÚ/CS 9360/2019/5/JLI-205
Popis: Deň doručenia: 03.12.2019