Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania - "Obnova bytového domu - OSOBNÝ VÝŤAH" - Ondrejovova 5, k. ú. Ružinov, Bratislava - zmena dokončenej stavby v rozsahu: - realizácia osobného výťahu v zrkadle schodiska

Zverejnené: 18.11.2019 – 4.12.2019
Značka: SÚ/CS 16994/2019/2/MBR
Popis: Deň doručenia: 03.12.2019