Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - stavebné povolenie - ,,rekreačná chata"- lokalita Mokráň záhon - k. ú. Trnávka - novostavba - povoľuje odstránenie - ,,chata - Zlaté piesky"- lokalita Mokráň záhon - nebytová budova

Zverejnené: 14.11.2019 – 2.12.2019
Značka: SÚ/CS 6794/2019/7/LBR-200
Popis: Deň doručenia: 29.11.2019