Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - o umiestnení stavby č. 37 - ,,Polyfunkčný súbor BCT 1, Bytové domy"- Areál ,,Cvernovky", Páričkova - Svätoplukova - Košická ul. v Bratislave - novostavba

Zverejnené: 14.11.2019 – 2.12.2019
Značka: SÚ/CS 2963/2019/35/KIL-37
Popis: Deň doručenia: 29.11.2019