Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Informácia o podaní návrhu na územné konanie - Polyfunkčný dom Galvaniho - ETAPA I. - objekt C, ETAPA II. - objekt B, ETAPA III. - objekt A - Bratislava Ružinov v území nepravidelného tvaru - novostavba

Zverejnené: 7.11.2019 –
Značka: SÚ/CS 13146/2019/3/HST
Popis: Do právoplatného ukončenia územného konania
Prílohy: