Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí konania - INS_FTTH_BA_Kvačalova - Záhradnícka, Svätoplukova, Páričkova, Miletičova, Košická ulica v Bratislave - novostavba

Zverejnené: 7.11.2019 – 25.11.2019
Značka: SÚ/CS 3856/2019/10/MUH
Popis: Deň doručenia: 22.11.2019