Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí konania - INS_FTTH_BA_Klincová - Dulovo nám., Gemerská, Klincová, Kohútova, Košická, Miletičova, Mraziarenská, Priemyselná, Ružová dolina, Trenčianska, Záhradnícka, Zelinárska ulica v Bratislave - novostavba

Zverejnené: 7.11.2019 – 25.11.2019
Značka: SÚ/CS 3841/2019/9/MUH
Popis: Deň doručenia: 22.11.2019