Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Upovedomenie o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie - Dostavba administratívnej budovy, Tomášikova - Papraďová ul. Bratislava - SO 201 Dostavba administratívnej budovy - prístavba - zmena územného rozhodnutia

Zverejnené: 7.11.2019 – 25.11.2019
Značka: SÚ/CS 11980/2019/25/JAV/MER
Popis: Deň doručenia: 22.11.2019