Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk - Nadstavba a rekonštrukcia Spoločenského domu Prievoz - Projektová dokumentácia

Zverejnené: 22.10.2019 – 16.11.2019
Popis: ZMENA. Lehota na predkladanie ponúk sa predlžuje do dňa 06. 11. 2019 do 10:00 hod.