Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - predlžuje lehotu na doplnenie podania do 30.12.2019 - skládka chemického odpadu CHZJD - na rozhraní k. ú. Ružinov a k. ú. Vrakuňa, Bratislava

Zverejnené: 9.10.2019 – 25.10.2019
Značka: č. 1632/8462/2016/27/SU/JG
Popis: Deň doručenia: 24.10.2019