Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oprava zrejmej chyby vo výrokovej časti stavebného povolenia č. SÚ/CS 4050/2019/4/AJA-28 zo dňa 12.03.2019 - Bytový dom Klincová, Bratislava - Ružinov

Zverejnené: 8.10.2019 – 24.10.2019
Značka: SÚ/CS 13997/2019/2/MSU
Popis: Deň doručenia: 23.10.2019