Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Informácia o začatí kolaudačného konania - BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy - Hraničná ul., Bratislava - II. ETAPA - novostavba - inžinierska stavba

Zverejnené: 3.10.2019 –
Značka: SÚ/CS 12799/2019/4/KIL
Popis: do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania
Prílohy: