Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - Štefánii Haplovej, bytom Strojnícka 19, 821 05 Bratislava - ,,Stavba prevádzky občianskej vybavenosti so vstavaným služobným bytom" - v k. ú. Ružinov - Odôvodnenie - Poučenie

Zverejnené: 11.09.2019 – 27.09.2019
Značka: SÚ/CS 11665/2019/7/MGU
Popis: Deň doručenia: 26.09.2019