Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - Maximiliánovi Gažimu, bytom č. d. 136, 059 34 Spišská Teplica - ,,Stavba prevádzky občianskej vybavenosti so vstavaným služobným bytom" - v k. ú. Ružinov - Odôvodnenie - Poučenie

Zverejnené: 11.09.2019 – 27.09.2019
Značka: SÚ/CS 11665/2019/8/MGU
Popis: Deň doručenia: 26.09.2019