Úradná tabuľa

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Dražobná a finančná spoločnosť, s.r.o.

Zverejnené: 11.09.2019 – 26.09.2019
Značka: 102076290/2019