Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie podania - odpoveď - PRIMA PARK - BYTOVÝ DOM, Jašíkova ul., Bratislava - Ružinov - II. etapa

Zverejnené: 10.09.2019 – 26.09.2019
Značka: SÚ/CS 3936/2019/22/MAM
Popis: Deň doručenia: 25.09.2019