Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania - ,,ZIMNÁ ZÁHRADA" - Trnavská cesta 74E v Bratislave

Zverejnené: 10.09.2019 – 26.09.2019
Značka: SÚ/CS 10467/2019/3/MBR
Popis: Deň doručenia: 25.09.2019