Úradná tabuľa

Sekcia: Zámery, verejné súťaže a dražby

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

Zverejnené: 10.09.2019 – 25.09.2019
Značka: EX 2215/2011 - 6 PK