Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí územného konania novým účastníkom konania - ,,Bytový dom Hraničná" - novostavba - bytová budova

Zverejnené: 14.08.2019 – 2.09.2019
Značka: SÚ/CS 4213/2019/23/MAM
Popis: Deň doručenia: 30.08.2019