Úradná tabuľa

Sekcia: Zámery, verejné súťaže a dražby

Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti

Zverejnené: 13.08.2019 – 28.08.2019
Značka: 414EX 111/18