Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - povoľuje - Prestavba rodinného domu na polyfunkčný objekt/ateliér umelca, administratíva, služobný byt - Mlynské luhy 90, katastrálne územie Ružinov v Bratislave

Zverejnené: 13.08.2019 – 30.08.2019
Značka: SÚ/CS 4288/2019/7/ZSO - 120
Popis: Deň doručenia: 28.08.2019