Úradná tabuľa

Sekcia: Zámery, verejné súťaže a dražby

Zámer na prenájom - nebytové priestory v pavilóne B Základnej školy Pavla Marcelyho na Drieňovej ul. 16 v Bratislave pre spoločnosť HLZ, s.r.o.

Zverejnené: 13.08.2019 – 17.09.2019