Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta, Záhradnícka a Miletičova v Bratislave - novostavba

Zverejnené: 12.08.2019 – 28.08.2019
Značka: SÚ/CS 3526/2019/8/ZST/MER
Popis: Deň doručenia: 27.08.2019