Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta , Záhradnícka a Miletičova v Bratislave - novostavba

Zverejnené: 12.08.2019 –
Značka: SÚ/CS 3526/2019/6/ZST/MER
Popis: do doby právoplatného ukončenia stavebného konania
Prílohy: