Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby spojené so stavebným konaním - ,,VN prípojka a transformačná stanica pre firmu MILKING s.r.o., Krajná ul. Bratislava"

Zverejnené: 19.07.2019 – 6.08.2019
Značka: SÚ/CS 2811/2019/4/HBA
Popis: Deň doručenia: 05.08.2019