Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - stavebné povolenie - ES OSTREDKY - Výmena oplotenia - v areáli medzi Astronomickou a Ružinovskou ulicou - k. ú. Ružinov

Zverejnené: 19.07.2019 – 6.08.2019
Značka: SÚ/CS 8056/2019/6/MAM-109
Popis: Deň doručenia: 05.08.2019