Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Bytový dom Na piesku - Bratislava - Ružinov - novostavba

Zverejnené: 19.07.2019 – 6.08.2019
Značka: SÚ/CS 4509/2019/7/HST-116
Popis: Deň doručenia: 05.08.2019