Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - stavebné povolenie - "Bytový dom, súpisné číslo stavby 16160" - Drieňová ulica v Bratislave - prepojenie dvoch bytových jednotiek - vznik jednej bytovej jednotky

Zverejnené: 19.07.2019 – 6.08.2019
Značka: SÚ/CS 9322/2019/5/MBR-113
Popis: Deň doručenia: 05.08.2019