Úradná tabuľa

Sekcia: Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN

Zverejnené: 19.07.2019 – 6.08.2019
Popis: ktorým sa zriaďuje Materská škola, Borodáčova 2