Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby - záhradná chata - budova pre šport a rekreačné účely - chata - súpisné číslo 229 - lokalita Mokráň záhon

Zverejnené: 18.07.2019 – 5.08.2019
Značka: SÚ/CS 3695/2019/3/MGU
Popis: Deň doručenia: 02.08.2019