Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania - Parkovacie plochy - Mlynské Luhy 76 v Bratislave

Zverejnené: 18.07.2019 – 5.08.2019
Značka: SÚ/CS 5466/2019/3/MUH
Popis: Deň doručenia: 02.08.2019